logo

Digitalni Balkan B2B

 

Naš poslovni centar "Digitalni Balkan" kroz veliku mrežu svojih saradnika širom Zapadnog Balkana u mogućnosti je da posrednički spaja ponudu i potražnju, odnosno kupce i prodavce, kompanije sa kompanijama (B2B) i kompanije sa kupcima (B2C).

Kompanijama otvaramo nova tržišta, a kupcima nalazimo najadekvatnija rješenja.

 

 

 

 

Poslovno umrežavanje i posredovanje u poslovanju svih vrsta i modaliteta.

info@digitalnibalkan.com
+387 65 657 444